Od 19. 10. 2020 dalje – Šolanje na daljavo

S ponedeljkom, 19. 10. 2020, ponovno prehajamo na šolanje na daljavo. Zaenkrat je odrejeno za teden pred počitnicami.
V skladu z našim načrtom bo šolanje potekalo po obstoječem urniku. Uporabljali bomo enotni komunikacijski kanal MS Teams. Prav tako bodo morali dijaki ob izostankih ali izpadih elektrike/interneta o tem še isti dan obveščati razrednike.Upoštevali bomo tudi ugotovitve analize spomladanskega dela, predvsem manj časa pouka preko videokonferenc ter pri nekaterih predmetih počasnejši tempo dela.

Zaenkrat vse dijake in starše prosimo, da preverijo svoje tehnične zmožnosti dela od doma. V primeru težav vas prosimo, da o tem še jutri – v četrtek- obvestite razrednike. Ti dijaki si bodo v petek na šoli lahko izposodili prenosnike.

Vse dijake pa prosimo, da že jutri domov odnesejo vse učbenike ter izpraznijo garderobne omarice.

Zavedamo se, da delo na daljavo ni enakovredno običajnemu pouku v šoli, prav tako smo vsi pogrešali pristne osebne stike, a prepričani smo, da nam bo tako kot spomladi tudi zdaj uspevalo. Predvsem pa bodo, kljub delu na daljavo, vrata šole preko elektronskih kanalov vsem vedno odprta. Za pomoč, posvet, usmeritev…
Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Branka Hrast Debeljak, ravnateljica