Prijava na šolsko malico

Prijavo odda dijak junija za prihodnje šolsko leto na predpisanem obrazcu, ki ga posreduje šola, v tajništvo šole.

Prijava je možna tudi kadarkoli med šolskim letom, lahko se tudi prekliče (obvezna je pisna odjava), preklic velja naslednji dan po prejemu odjave.

S prijavo na šolsko malico se dijak oz. starši zavežejo, da bodo spoštovali Zakon o šolski prehrani in Pravila šolske prehrane Gimnazije Tolmin. Opozarjamo vas na naslednja določila:

 • pravočasna odjava posameznega obroka
 • redno plačilo malice
 • če obrok ni odjavljen pravočasno se plača polna cena; tudi za dijaka s subvencijo

Odjava posameznih obrokov

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če je odjavljen najkasneje do 7. ure za tekoči dan preko aplikacije  mojaMALICA. 

Dijaka, ki je odsoten zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Za nepravočasno odjavljene obroke starši plačajo polno ceno obroka.

Odjava subvencioniranih obrokov

Dijak, ki je prejemnik subvencije in se zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti, je za prvi dan odsotnosti upravičen do subvencije.  V tem primeru prosimo, da odsotnost prvega dne sporoči na e-naslov: prehrana@gimtol.si.

 

Aktualni jedilnik

 

Navodila za uporabo aplikacije mojaMalica

Priporočamo, da najprej preberete navodila za registracijo novega uporabnika  in navodila za spletno evidenco obrokov. 

 1. Za dostop do spletne aplikacije mojaMalica kliknite TUKAJPred prvim vstopom se mora nov uporabnik najprej registrirati s klikom na povezavo
 2. Izpolnite polja:
 • ŠIFRA KORISTNIKA(vpišite 7-mestno šifro plačnika/dijaka),
 • OSEBNA ŠTEVILKA(vpišite 11-mestno osebno identifikacijsko številko koristnika obrokov, ki ste ju prejeli v šoli)
 • kliknite na gumb “NAPREJ”. Odpre se okno za registracijo novega uporabnika.
 1. V polju >Kdo izvaja registracijo?< določite, kdo bo upravljal s prijavami in odjavami obrokov: mati, oče, skrbnik ali sam koristnik. Nato vnesite še ime, priimek ine-pošto osebe, ki bo upravljala z obroki. Po kliku na gumb Naprej, se ustvari uporabniški račun. Nadaljujete s klikom na Vpiši se.
 2. Po e-pošti prejmete sporočilo, kjer kliknite na gumb Aktivacija uporabniškega računa.
 3. Po e-pošti prejmete geslo za vpis, kjer kliknite na gumb Vpiši se (zapomnite si zapisano geslo). V spletnem brskalniku se odpre sporočilo, da je bila Aktivacija uspešna.
 4. Ob kliku na gumb Vpiši se, se odpre prijavno mesto za sistem mojaMALICA. Za prijavo potrebujemo elektronski naslov in geslo, ki ste ga prejeli.
 5. Vstopite v aplikacijo mojaMALICA in začnite z urejanjem prijav in odjav na obroke.

 

V primeru težav sporočite na: