malica Prijava na šolsko malico

se vloži na predpisanem obrazcu organizatorju šolske prehrane
praviloma se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom
se lahko kadarkoli prekliče (pisna odjava), preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica

  • S prijavo na šolsko malico se dijak oz. starši zavežejo, da bodo:
  •  plačali prispevek za šolsko prehrano
  •  spoštovali pravila šolske prehrane
  •  pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane
  •  plačali polno ceno obroka (2,42 eur), če obroka ne bodo pravočasno odjavili (subvencija)

Odjava posameznih obrokov

V primeru odsotnosti, se morajo dijaki odjaviti od malice.
Če se dijak, ki je upravičen do subvencije*, ne odjavi, mu ne pripada subvencija in mora plačati celotno ceno malice!
*Za prvi dan odsotnosti mu v primeru bolezni ali izrednih razmer pripada subvencija.
Dijaka, ki je odsoten zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

ODJAVA do 9. ure za naslednji dan na elektronski naslov:

odjava.obroka@gmail.com

Navedite: Ime in priimek, razred, predvideno št. dni odsotnosti (datumi).
V kolikor se odsotnost podaljša, je potrebna naknadna odjava.
Oddajanje vlog za subvencijo malice ni več potrebno.

Upravičenost do subvencije bo izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

PREHRANA