Žiga Taljat osvojil srebrno Cankarjevo priznanje

Gimnazija Tolmin čestita ŽIGU TALJATU za osvojeno srebrno Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine. Letošnji naslov je bil Dediščina identitete ter je v kategoriji za 3. in 4. letnik — gimnazijski in srednji strokovni program — temeljil  na poznavanju Cankarjevih besedilih Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi in Krpanova kobila. Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine je torej izbrala za študij tekmovalcev obsežen nabor gradiva, toda Žiga je izziv zelo uspešno opravil.