Koledar spomladanskega roka 2023

Koledar jesenskega roka splošne mature

12. julij 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2022
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

20. avgust 2022
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

24. avgust 2022
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2022
Matematika

26. avgust 2022
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2022
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2022
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2022
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2022
Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 1. september 2022
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2022
Ustni izpiti mature

2. september 2022
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

5. september 2022
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

16. september 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

od 16. do vključno 19. septembra 2022
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

20. 9. 2022
Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.

 

Informacije o vpogledih in ugovorih na SM 2022.

Koledar spomladanskega roka splošne mature 2022

Jesenski izpitni rok splošne mature 2021

Prilagoditve SM 2021

Prilagoditve SM 2021
Koledar spomladanskega roka splošne mature 2021

 

Koledar spomladanskega roka splošne mature 2022