Koledar spomladanskega roka splošne mature 2024

1. september 2023
Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2023
Rok za oddajo predprijave
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.

30. marec 2024
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

18. april 2024
Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

26. april 2024
Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o maturi)

14. maj 2024
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

17. maj 2024
​Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

19. maj 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2024
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

7. maj 2024
Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)

29. maj 2024
Slovenščina II. del (Izpitna pola 2)

30. maj 2024
Filozofijapsihologijasociologija

31. maj 2024
Biologija

1. junij 2024
Angleščina

3. junij 2024
Geografija

7. junij 2024
Zgodovina

8. junij 2024
Matematika

10. junij 2024
Nemščinafrancoščina*

11. junij 2024
Fizika

12. junij 2024
Italijanščina

14. junij 2024
Kemija

*OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2024 na šoli.

od 10. do vključno 21. junija 2024
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2024.

11. julij 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.

Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno.

Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.