Šolsko tekmovanje iz psihologije

Na šolskem tekmovanju iz psihologije je osem dijakov prejelo bronasto priznanje. To so:

Jure Fon, 3. a

Urša Kusterle, 3. b

Teja Pavšič, 3. b

Larisa Jermol, 3. b

Valentina Rapotec, 3. b

Peter Klinkon, 3. b

Julija Kenda, 4. a

Larisa Medvešček, 4. b

Iskrene čestitke!